พ.ต.อ.ฟดกฟหดฟหด ฟหด ฟหก 095524455

หัวหน้าสถานีตำรวจ

  • พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์  ทรัพย์ละออ
  • ผกก.สภ.โคกขาม